Le Centre de Recherches sur l'Ordre Mondial
Accueil Documents Boutique SÚminaires
 
 
     
 

De Jezu´tenpiste
Tot meerdere glorie van Ignatius-de-martiaan

Auteur: JoŰl LabruyŔre (Traduction: wanttoknow.nl)

źZolang er Jezu´eten zijn, kan er nooit vrede komen.╗
- Paus Clemens XIV

źDe Jezu´eten hebben in de Kerk de dichtste duisternis ooit verspreid die uit de poelen der onpeilbare diepten opsteeg.╗
- Blaise Pascal

źDe Jezu´eten zijn de enige Westerse organisatie die over dusdanige occulte macht beschikt, dat daarmee vergeleken de geheime genootschappen slechts boy-scouts zijn.╗
- Rudolf Steiner


Ziehier informatie die nog niet expliciet werd onthuld. Enkele onderzoekers van de Illuminati maakten reeds gewag van deze groep ľ waarvan ieder onder ons sinds mensenheugenis de naam kent ľ maar zij omzeilden de źhindernis╗. Desinformatie? Men zou haast gaan denken dat iedereen zonder kennis van zaken over de Illuminati praat. Voor alle duidelijkheid : deze groepering die de wereldpolitiek sinds vier eeuwen manipuleert, draagt de naam źSOCI╦TEIT VAN JEZUS╗. Het is in werkelijkheid een geheime genootschap, verborgen achter de schijn van een congregatie van priesters.

De SociŰteit van Jezus is de meest gestructureerde en zonder twijfel de meest actieve geheime genootschap ter wereld. Het is in ieder geval de enige groepering die reŰle, geconcentreerde en doeltreffende occulte macht heeft. Bijna niemand weet hiervan en de meeste mensen denken dat de Jezu´eten een kerkelijke orde is met opvoedkundige doelstellingen ten behoeve van de bourgeois jeugd. En het moge dan al zo zijn dat onze westerse elites door hun handen gevormd werden, daarom is een leerling van de Jezu´eten nog geen Jezu´et. Hij houdt er meestal slechts een psychisch merkteken aan over.

De ingewijde Jezu´eten zijn een ander paar mouwen. We hebben het niet over de Jezu´etenpater van de basis, die we alĺs tegenkomen in een college, een sociale organisatie of opvoedkundig centrum. Neen, we hebben het over de ingewijden van de 4de graads professie of gelofte. Het in deze groep dat het kruim van het Luciferiaanse Hof gerekruteerd wordt, de waarachtige Illuminati.

Zijn de leiders van de Illuminatie Jezu´eten van een hoge graad?

De Illuminati zijn echte Jezu´eten en vice-versa. Het kan gewoon niet anders. De Jezu´eten hebben de beroemde Illuminati van Beieren gesticht als lokvogel (of valstrik) voor de liefhebber van initiatieke curiosa. Mocht deze een Úchte geheime orde zijn, zou niemand haar kennen. Wat echt geheim is, blijft geheim. De interne orde van de Jezu´eten daarentegen is een ware geheime genootschap. En niemand weet er iets van, noch jij, noch de zgn. kenner van de esoterie. Lees de boeken over het occultisme en alles wat de geheime genootschappen aangaat. Hoogstens vind je een vage verwijzing naar de Jezu´eten.

Zijn de mensen bang erover te praten of is het zˇ geheim dat er niets van doorschemert?

Wanneer men lieden die de mond vol hebben over het Illuminati complot, vertelt dat alles terug te voeren is tot de Jezu´eten, merk je een zekere aarzeling, onzekerheid. De mensen zijn geconditioneerd om in de Jezu´eten niets anders te zien dan een groep zeer discrete, in het zwart geklede priesters. Dat is het beeld dat de Jezu´eten van zichzelf willen geven : dat iedereen hen voor goed herkenbare religieuzen houdt, zodat niemand zich ook maar zou kunnen voorstellen in hoeverre hun dubbelhartigheid de normen overschrijdt. Bij hen is alles paradoxaal en extreem. Het gaat hier wel nog steeds over de Jezu´eten van de hogere graden, want, nogmaals, de Jezu´eten van de basis zijn NIET in de geheimen van hun orde ingewijd. Wel vormen zij een bataljon van gehoorzame soldaten, klaar om gelijk welke missie te vervullen. Op veertig kandidaten, die een voorbereiding van vijftien tot twintig jaar ondergaan, wordt slechts ÚÚn ingewijde gerekruteerd!

Bij hen is de paradox regel. De Jezu´eten laten zich voor valsspelers doorgaan om op het gemak te kunnen samenzweren. Zij staan op vele vlakken aan de spits. Zij zijn arm met de armen, rijk met de rijken. Maar ze kunnen exact het tegenovergestelde doen dan datgene wat men denkt dat zij aan het doen zijn. Sedert vier eeuwen houden zij zowel de RK Kerk als de Vrijmetselarij gegijzeld met als enig doel hun Grote Streven vooruit te helpen. De NWO is hun uitvinding en de lotsbestemming van de volkeren valt onder hun controle. Geen enkele oorlog, geen enkele revolutie werd zonder hen begonnen. In de vier eeuwen van hun bestaan, werden zij 73 keer uit zowat alle landen verbannen, zo erg waren hun politiek gestook en bemoeienissen allerlei. Maar om dit beter te begrijpen, moeten wij even terug naar hun geschiedenis.

In de XVIde eeuw stichtte Ignatius van Loyola (I˝igo Lopez de Loyola) de Jezu´etenorde, de źSociŰteit van Jezus╗, om er in theorie een leger in dienst van Rome van te maken. Ik zeg wel degelijk Rome en niet de Kerk, dat hun werkinstrument van verovering werd. Het is een super-inquisitie voor de moderne tijd. Een militie om de volken te bekeren, of tenminste de grote wereldgodsdiensten via het oecumene naar de schoot van Rome te voeren wanneer bekering onmogelijk blijkt. Daarom heet deze orde Compagnie (Compa˝ia de Jes˙s) en draagt haar chef de titel van Generaal. De oprichters van de SS inspireerden zich op de Jezu´etenorde en de internationale inlichtingendiensten hebben er hun wortels. Maar wij zullen zien dat de naziĺs slechts marionetten waren en hun źpeters╗ heel wat slimmer.

Aanvankelijk moest het Vaticaan van een zekere ondergang gered worden, door de Reformatie te counteren. Op geniale wijze profiteerde Ignatius van Loyola van deze kritieke toestand voor de Kerk, door zich op te werpen als verdediger van het Geloof tegen de źongelovigen en ketters╗, tegen dewelke de Dominicanen onvoldoende bleken te kunnen strijden .

Sinds haar stichting, verspreidt de orde zich over heel de wereld, eerst in India, daarna Japan en China. Van China trekken de Jezu´eten naar Tibet, wellicht als eersten en we zullen verder het belang van dit clandestiene binnendringen zien. Bij elke fase, versmelten zij zich met de plaatselijke bevolking źals vissen in het water╗. Deze uitdrukking ontleende Moa Tse Tung aan de Jezu´eten, zijn echte meesters. En de hele XVIIde eeuw gaat de opmars onverminderd voort. Zij verschijnen in Zuid-Amerika, Afrika en alle landen ter wereld. In ÚÚn eeuw tijd, zijn zij overal, achter de gordijnen van alle paleizen.

Tijdens elke etappe dringen zij dieper binnen in de plaatselijke culturen. In India ziet men hen als sannyasin, in China als confuciaans mandarijn. Zij doen dit zelfs helemaal niet stiekem want vermomming vormt een wezenlijk onderdeel van hun plichten. Op Chinese gravures die mandarijnen met lange nagels en lange snor voorstellen, kan je moeilijk de Jezu´et herkennen, enkel het detail in een hoekje van de gravure ľ een kruis ľ maakt je wijzer. In Tibet verdwijnen zij in de lamaseries (kloosters) om in de XIXde eeuw terug op te duiken alsů Meesters van de Grote Witte Loge, alias het grote witte Broederschap!!!

Snapt u de de slinkse zet? Dit zal enkel de na´evelingen verbazen, die geloof hechten aan de sprookjes van de Theosofie in de new-age versie. Hoe kan men zich indenken dat de Loge van het Oosten in handen van de Jezu´eten is, die ook nog het Groot-Oosten onder de plak houden? Het is nu eenmaal zo. De Jezu´eten hebben Tibet belegerd om er nooit meer uit weg te gaan. Zie je het? Dat alles is ook de reden waarom tot op heden, de Jezu´eten het Tibetaans bouddhisme financieren. Zij betalen rechtreeks aan de lamaĺs, nadat zij eerst Communistisch China tegen Tibet gelanceerd hebben. Steeds weer : źverdeel en heers╗._Want China is een van hun sterke stekhouders en het communisme hun Paard van Troje. Dit alles is verkort weergegeven, doch de gemotiveerde onderzoeker vindt vlot bewijzen als hij zich wat moeite getroost. Want eigenlijk is niets verborgen voor wie bv. de propagandaboeken over het Lama´sme erop naleest.

Wie zijn deze wezens dan wel om een dergelijke macht te bezitten?

Het systeem van psychisch conditionering zit verborgen in de esoterische betekenis van de źSpirituele Oefeningen╗ van I. de Loyola die een źbezeten ingewijde╗ (un initiÚ investi) van een geest afkomstig van Mars was. Het gaat om niets minder dan de verovering van de wereld achter een religieus masker.

Verschillende eeuwen lang voeren de Jezu´eten een vreselijk oorlog en Ólle conflicten werden direct of indirect door hen gewild en ontketend, steeds financieel gesteund door hun genereuze bank : niemand minder dan het eervolle huis van Rothschild. Het waren de Rothschilds die de Illuminati van Beieren financierden, en ook de Rothschilds die de Jezu´eten weelderige geschenken aanboden, met name het kasteel van Chantilly (Fr).

De oorsprong van het Jezu´etenfortuin is onbekend, doch als men een beetje gaat zoeken, met name richting Italiaanse Maffia, wordt alles duidelijk. De zonen van Ignatius van Loyola zijn de grootste drugs- en mensenhandelaars in dit hoekje van ons zonnestelsel. Mijn excuses mocht dit allemaal een beetje parano´de klinken, maar het wordt tijd dat deze zaken gezegd worden. Aan ieder de keus om dit ofwel te begrijpen, ofwel te verwerpen.

Telkens wanneer de macht van de Illuminatie aan bod komt, denkt men aan de internationale geldschieters als de Rothschilds, maar niemand echter haalt het belang van de Jezu´eten aan!

In de XIXste eeuw lanceerden de Jezu´eten de źmode╗ van het antisemitisme om de verantwoordelijkheid van hun gemene handelingen op de joden af te wentelen. De eerste anti-semitistische pamfletten en geschriften van de anti-semitistische ideologie werden door Jezu´eten opgesteld. Achteraf zullen zij zich als militanten van het antiracisme opwerpen. Vergeten we niet dat zij steeds aan de beide zijden van een conflict te vinden zijn. Verdelen om te heersen. Daarom vermoedt men dat de źProtocollen van de Wijzen van Sion╗ door de Jezu´eten werden verspreid om de aandacht naar de joden te leiden. Zo werden de joden een ideale zondebok, tot voldoening van de beroemde joden die het bevel voeren over het Jezu´eten-Illuminati systeem.

Nochtans zijn de gewone joden van de basis helemaal niet verantwoordelijk voor het feit dat de miljardairs van de zionistische elites in deze combine zitten. Heel wat joden moeten zich de vraag stellen waarom zij zoveel succes in de wereld van de media, de financiŰn en de showbizz hebben. Zij zouden best wat minder vertrouwen hebben in hun źpeters╗ en machtige families als de Rothschilds die er niet voor terugdeinsden hun soortgenoten te offeren, zoals in de laatste wereldoorlog. Want, wat de revisionisten ook mogen beweren, de joden hebben wel degelijk zwaar geleden onder het nazi-Jezu´etenjuk, ook al mogen zij daarom nog niet het monopolie over het lijden voor zich alleen opeisen. Herinneren we eraan dat de Rothschilds geen enkel familielid verloren, evenmin als dat zij te lijden hadden van enige hinder onder het hedendaagse antisemitisme. Men beweert zelfs dat zij het naziregime financierden. De naziĺs op hun beurt onderhielden uitstekende relaties met de zionisten. We gaan echter niet dieper in op dit gevoelige thema dat meer afstand en een eigen onderzoek behoeft.

De politieke oorzaak van revolutionaire gruwelijkheden en totalitaire regimes, laat zich verklaren door de politiek van de Jezu´eten-Illuminati die aan alle kanten stonden, die verraad pleegden, hun tegenstanders vermoordden, koningen en staatshoofden vermoordden, van Hendrik IV (Fr) tot Kennedy. En de geheime diensten dan ? Laat het volstaan te weten dat de verantwoordelijke voor de contacten tussen het Vaticaan en de CIA, de Jezu´et kardinaal Dulles is, de kleinzoon van de stichter van de CIA! De reptiliaanse geheimen blijven in de familie.

Hoe kan men źSOCI╦TEIT VAN JEZUS╗ heten en tegelijkertijd een plan volgen dat zo tegenstrijdig is met het christelijke geloof...?!

Deze vraag is het bewijs van onze na´eviteit. Wij hebben nog steeds niet begrepen dat hij die op lange termijn een doel wilt bereiken, dit best doet in naam van God en van het Goede om ons in zijn źbeste bedoelingen van de wereld╗ te laten geloven. De wolf weet dat men de deur pas zal opendoen, als hij bloem op zijn snuit smeert en woorden van vrede en broederschap blaat. Hij kent de menselijke reactie wanneer zij vriendelijk worden toegesproken en hun hulp wordt aangeboden. Het is met het źgoede╗ dat de mensheid bedrogen kan worden en niet door kortstondige explosies van bruut geweld. De beste camouflage is het masker van een religie want de mens is een kind dat dergelijke boosaardigheid niet kan doorprikken. Deze menselijke onschuld is trouwens het bewijs van onze oorspronkelijke goedheid, gepaard helaas aan een niet weg te schrobben domheid.

Het bevorderen van de menselijke vooruitgang, sociale en wetenschappelijke vooruitgang, ziedaar de allerbeste wapens van de Jezu´eten. Nochtans, wanneer men hun spoor volgt, vindt men enkel bloed en tranen. Van het afslachten van de Amerikaans Indianen tot de slachtpartijen van Pol Pot, langs de goelags van Stalin en de slachtpartijen ten tijde van Maoĺs culturele revolutie. Getekend : Ignatius. En iedere keer blijven de Jezu´eten-Illuminati op de achtergrond en zo wij de reden van een genocide niet kennen, noch begrijpen : zij wÚten het. Steeds weer źTot meerdere Glorie van God╗. Hun krankzinnige devies vereist de toepassing van het adagium źHet doel heiligt de middelen╗. Vanwaar toch dat gekke idee om Gods Glorie erbij te slepen? Wie is dan die god die dergelijke aardse veroveringen behoeft? Het moge duidelijk zijn wie deze god is.

Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt

Doodeenvoudig. De Jezu´eten treden toe tot een organisatie zoals elke ge´nteresseerde persoon dat zou doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier het roer over, dat hen źde ogen toe╗ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de financiŰn enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt, is het te laat. Getekend źIgnatius╗: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoevreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrineů de Jezu´eten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie enů Klaar is Kees..!

Vandaag de dag zijn hun acties meer verborgen ľ in de betekenis van occult ľ dan vroeger het geval was. Hun krachtig źmagisch╗ egregoor is in staat om zich op het psychisch collectief te enten en er zijn gif via subtiele kanalen in te injecteren. Meestal brengen zij het gif in via telepathisch ontvankelijke individuĺs, wier zwakke punten gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Deze zwakke punten zijn : ambitie, seks, geldů het zijn natuurlijke źfouten╗ waarlangs een organisatie vlot ten gronde kan worden gericht. De Jezu´eten-Illuminati doen aan occulte piraterij. Zij hebben de rituelen van de hoge mašonnieke graden op punt gesteld teneinde hun eigen egregoor te dienen. Zij hebben de colonnen van de zgn. Franse ritus in de Loge van het Groot-Oosten omgewisseld, zodat de mythische initialen I en B (Iakin en Booz) van de kolonnen van de tempel van Salomon, nu de initialen B en I weergeven : Beatus Ignatius (Heilige Ignatius).

Zo komt het dat de brave Vrijmetselaars eer betonen aan de H. Ignatius terwijl zij hun mašonnieke ritueel uitvoeren. Dit is slechte ÚÚn voorbeeld van de talloze manipulaties door de ingewijde Jezu´eten, dankzij hun wetenschappelijke kennis van het occulte effect van het magisch ceremonieel. Binnen de RK Kerk spreekt men van źJezu´etenritueel╗ om de ombuiging van de Confuciaanse riten in een Jezu´etenstijl aan te duiden. Weet u wie de meeste heilige geschriften vertaalde? Lao Tse zou zelf de grootste moeite hebben om zijn eigen teksten te herkennen in de pseudo-Tao van de Jezu´eten. En wat te zeggen over de grote Indische wijzen? Niemand kan met de Jezu´eten rivaliseren, geen enkele groepering haalt hun niveau, al was het maar omdat zij hen controleren of dat zij deels door de Jezu´eten-Illuminati geneutraliseerd werden. Zij hebben in alle gelederen hun źagenten╗ die zich soms van geen kwaad bewust zijn.

Men kan zich de vraag stellen waarom er zoveel irrationele moeilijkheden zijn. Veel groepering die ter plaatse blijven trappelen, terwijl zij een natuurlijke groei zouden moeten kennen, zouden zich beter afvragen of zij niet met de handrem op vooruit proberen te gaan. Anderzijds, kennen andere bewegingen een bijna miraculeuze internationale voortgang, die op zich al even onnatuurlijk is als de stagnatie van de anderen. Let wel, het is hier niet de bedoeling om de eigen fouten aan occulte invloeden te wijten. Onbekwaamheid, domheid en ambitie blijven de belangrijkste gebreken die op de meeste organisaties invreten, doch deze gebreken horen in de eerste plaats hun leden toe.

Om maar te zeggen dat de geheime Orde der Jezu´eten, in feite een occulte inquisitie is op planetaire schaal en onvermijdelijk de controle over de geheime polities van alle landen heeft. Deze geheime diensten zijn niets anders dan afdelingen van een occulte centrale. Openlijke verdeeldheid moet de talloze źdupes╗ motiveren om zich ten dienste te stellen, hetzij om ideologische redenen, hetzij simpelweg om te kunnen overleven. Twee vijandige legers kunnen elk onder de controle van de Jezu´eten staan, die beide partijen van wapens voorzien, tot grote voldoening van hun bankier.

Want stel je in de plaats van de Rothschilds!

Wat een reuze meevaller voor deze wisselagent uit Frankfurt, wanneer hij van enkele mysterieuze onbekenden het voorstel aangeboden kreeg om de grote Europese banken van de 18de eeuw op te richten. Zo kwam een groot deel van het Jodendom onder het juk van de Jezu´eten-Illuminati te liggen. Het is daarom dat de joden van de basis totaal onschuldig zijn, letterlijk gegijzeld en het mikpunt van het antisemitisme werden. Toch lijken de doorsnee joden niet geneigd om zich van deze voogdij te ontdoen die hun aanzienlijke materiŰle voordelen biedt. Doch, als het tij mocht keren, zou dit voor hen rampzalige gevolgen kunnen hebben.

Hoe de Jezu´eten de Franse koningen stuurden

De Jezu´eten hadden zich het monopolie van de biecht van de Katholieke prinsen en koningen in Europa toegeŰigend. Zo wisten zij alles van iedereen en konden zij vlot een koning tegen zijn neef opzetten. Dit gemanoeuvreer meer dan beu, werden de Jezu´eten door de vorsten prompt het land uit gezet. Dit gebeurde meer dan 70 keer. Maar iedere keer kwamen zij terug en namen zij de draad van hun zaakjes weer op. De Zonnekoning, Lodewijk XIV was een creatie van hun hand en hun marionet. Zij alleen kenden het ceremonieel van de Chinese keizers en pasten dit op de Franse koning toe. De hele mise-en-scŔne rond Keizer Napoleon ľ de bijenkeizer, wegens de goud geborduurde bijen op het wapen en de staatsiegewaden ľ draagt duidelijk de handtekening van de H. Ignatius en is een uiting van Jezu´eten-barokke hoogdravendheid. De keizerlijke praal, van het Oosten geleend, diende om de massa in vervoering brengen. Nu zijn Lodewijk XIV en Napoleon voorbeelden uit het verleden. Vandaag de dag is alles minder spectaculair met de huidige machthebbers en hun hele kliek van Illuminati knechten en hun cohorten van dienstwillige technocraten.

Waarop is hun esoterische kennis en macht gebaseerd?

In 1521, tijdens het beleg van Pampelune, raakt Ignatius van Loyola zwaar gewond aan het been door een kanonskogel en om zijn genezing te bevorderen, sublimeert hij zijn sexuele energie. Op zich niet nieuw want de basis zelf van het occultisme. Maar hij coiffeert een erg doeltreffend systeem van occulte ontplooiing door er de kracht van Mars aan te verbinden, of dat van een van de geesten van deze planeet.

Men houdt de mensen bezig met de Kundalini-yoga e.d., maar de ingewijde Jezu´eten van de hoogste graden verbergen zeer krachtige geheimen. Bovendien worden hun chefs (be)geleid door superieure occulte entiteiten zoals deze die Ignatius inspireerde, net als zijn volgende incarnatie, de helderziende Swedenborg. De źJezus╗ in Jezu´et is slechts een bedrieglijke źleen-naam╗ want Jezus gaf nimmer het bevel tot list en moord om het Rijk Gods vooruit te helpen. Loyola was een XVIde eeuwse Spaans militair die ervan droomde de wereld te veroveren, doch algauw begreep dat religie, met haar vrede prekende woorden de beste manier was om tot de vijand door te dringen. Door zijn verwondingen, was hij lange tijd bedlegerig, wat hem de gelegenheid gaf om de meest subtiele psychische mechanismen te analyseren.

Hij sublimeerde de seksuele energie en stelde een systeem van geestelijke vorming op punt dat abnormalen fabriceert. Om in de Kerk te infiltreren, liet hij zich tot priester wijden en eens in Rome, beloofde hij de paus de redding van zijn troon door de Reformatie aan te pakken. Hij richtte een totalitaire militie op, goed gecamoufleerd onder de pij van een religieuze orde en vertrok voor de verovering van het universum źTot meerdere Glorie van God╗. Zo werd hij het agens voor de lotsbestemming van het źzwarte tijdperk╗. Hij stelde zich ten dienste van de paus, wat in Jezu´etentaal natuurlijk precies het omgekeerde betekent! Dit maakt dat de Rooms Katholieke godsdienst volledig in handen is geraakt van de Jezu´eten generaal de zwarte paus, die zelf slechts de top van de zichtbare piramide is.

Alle Jezu´eten ter wereld leven in een absolute gehoorzaamheid en volgens hun formule van źkadaverdiscipline╗ verworden zij tot robots in de handen van hun oversten. Zij vormen aldus een militair elitekorps ľ tegelijk priester en strijder ľ dat in alle landen aanwezig is. Het is een demonisch leger die de Aarde belegerd heeft en de link van de Jezu´eten met de buitenaardse Greys is meer dan waarschijnlijk. Zij controleren de geheime diensten, de legers en de internationale organisaties.

Via deze verbindingen experimenteren zij naar hartenlust met de volken. Zo bv. konden zij tijdens de Vietnamoorlog hun tegenstanders daar elimineren en de genocide in Cambodja liet hen toe om een miljoen recalcitrante boeddhisten die het Christelijke geloof weerden, uit de weg te ruimen. Vooral de boeddhisten van źHet Kleine Voertuig╗, de Hinayana, hebben bijzonder veel geleden, terwijl de Tibetaanse Lamaĺs door de Jezu´eten gefinancierd worden. Zonder deze hulp zou het Lama´sme, het Tibetaans Boeddhisme, gewoon onbekend zijn bij het grote publiek en zou de Dala´ Lama niet de publiciteit krijgen die hij nu heeft. Er is een flinke duw in de rug voor nodig om zo hoog te klimmen wanneer je een arme vluchteling zonder geld of land bent. En wanneer men je gedwongen vaccineert, bedank dan de Jezu´eten, zonder hun goeie vriend baron Rothschild te vergeten : de eerste beheerder van het Pasteur Instituut.

Het is inderdaad om van te duizelen, maar zijn er bewijzen voor al deze beweringen?

Die zijn er genoeg, maar je moet je wel de moeite getroosten om ernaar te zoeken. Bij mijn weten is geen enkele onderzoeker van de complottheorieŰn echt ge´nteresseerd in de Jezu´etenpiste. Het is nog teveel taboe. Sommigen maken er gewag van om al snel op een ander onderwerp over te stappen, omdat zij er eigenlijk niets over weten. In deze sfeer te duiken vergt een soort profetische gave, want alles is verborgen en vervalst. Het onderzoek behoeft geduld, overdenking en stap voor stap verder gaan zonder te hard te focaliseren om emotionele projectie te vermijden._Men moet zeker niet geobsedeerd geraken door het źsatanisch Jezu´etencomplot╗ zoals sommigen door de Reptilians,het joods-mašonnieke complot of het fascistisch complot. Je goede humeur bewaren is essentieel, zo vermijd je de wraakgevoelens die je vlug de verkeerde weg op sturen. Zoals de visser die de dobber in de gaten houdt, moet je soms kunnen wachten en enige afstand nemen alvorens een informatie te checken. Het kleinste detail kan belangrijk zijn. Het dÚclic komt meestal onverwacht.

Sommige Amerikaanse onderzoekers hebben essentiŰle informatie over de Jezu´eten uitgebracht, maar hun discours is teveel geconditioneerd door Evangelisch Religieus fanatisme in een strijd met het Rooms Katholicisme. Door hun religieus dogmatische vooroordelen gaan zij volledig voorbij aan het occulte aspect van het onderwerp. Zij zien enkel een strijd tussen het Protestantisme en Katholicisme. Volgens hen is het Protestantisme van de Nieuwe Wereld de enige waarborg voor de gewetensvrijheid, terwijl Rome, via de Jezu´eten de inquisitie voortzet en een mondiale theocratie voor ogen heeft, met een Messias-paus aan het hoofd. Deze Amerikaanse evangelisten, die zich patriot noemen, menen dat Amerika volledig onder het juk van de Jezu´eten is geraakt. Dit is niet onjuist, maar doordrongen van religieuze vooroordelen en miskent volledig de occulte wereld.

Weliswaar, behoeft deze studie een grote motivatie en wellicht zitten er enkele onjuistheden in mijn betoog. Maar ik beschik over de nodige referenties voor zeker 80% van mijn beweringen. De sympathisanten van het Tibetaans Boeddhisme kunnen verontwaardigd zijn wanneer ik beweer dat de Lamaĺs geld van de Jezu´eten ontvangen. Dat is niet mijn schuld, het is een waarheid waarvan een spoor te volgen is in een boek dat door een monnik werd geschreven wiens vader filosoof is. Ik vraag je niet om mij zomaar te geloven, maar om zelf op onderzoek te gaan, op voorwaarde goed ge´nspireerd en volhardend te zijn.

Zo zouden ingewijde Jezuieten de New Age-kringen controleren

Dit zal de adepten van deze stroming choqueren die hierin een opening zien van het bewustzijn en nieuwe perspectieven voor beschaving. Enkel degene die de werkelijkheid niet onder ogen wilt zien, zal geschokt zijn. Wij hebben nooit beweerd dat de spirituele stromingen geen geestelijke openingen zouden zijn. Maar,zij zouden dit nog meer zijn, mocht men binnen deze stromingen datgene wat bevrijdend werkt en datgene wat de mens vastzet, duidelijk identificeren.

Aan ieder om de ogen te openen. Niettemin, wat betreft de new-age en de flauwiteiten rond de źMeesters van de Witte Broederschap╗ : ja, dit is een typisch Jezu´eten-Illuminati operatie. Intelligenties die de politiek van het Vaticaan en de Vrijmetselarij in hun macht hebben, moeten niet veel moeite doen om de liefhebbers van het occulte te bedotten. Een medium als Alice Bailey in het oor fluisteren dat het gouden tijdperk is aangebroken en dat Christus zal wederkeren, is echt niet moeilijk voor ingewijden op het niveau van het źGrote plan van de Zon╗. (Zie Apocalyps van de H. Johannes)

De zon is een symbool van de Jezu´eten. Een zon op azuurblauwe achtergrond. Hun geheime doel gaat verder dan het Aardse plan. Wat hun interesseert is het hele zonnestelsel. Daarom hebben zij het ruimte-onderzoek en de spitstechnologie ontwikkeld. En dit gaat zeer ver! Mochten zij niet aan de basis van zoveel gruwel liggen, zou je hen haast gaan bewonderen. Helena Blavatsky zei ooit: źAlle legers van Satan samen, hebben niet zoveel kwaad aangericht op aarde als de Jezu´eten.╗ Deze uitspraak kan tellen, want Blavatsky was erg beslagen op het vlak van het occultisme.

Hoe kan de wereld zich van deze roofdieren ontdoen?

Zich van kosmische agentia ontdoen? Droom maar voort. In het zwarte tijdperk zijn zij het die aan het rad draaien en de gebeurtenissen versnellen. Misschien banen zij de weg voor de demon van de materie die in de toekomst op Aarde zou incarneren. De verwikkeling van de Jezu´eten in de experimentele wetenschappen is een indicatie voor hun missie, in de zin dat zij het agens zijn die het terrein prepareert voor iets buitengewoons. In het universum draait alles rond politiek. De redding van de ziel is de inzet van kosmische politiek. En op het gebied van politiek, hebben de Jezu´eten een grote voorsprong omdat zij geen enkel vooroordeel kennen. Een Mariacultus bevorderen bv. is voor hun gewoon politiek realisme; zij hebben er baat bij, en dat is het.

In afwachting van hun zonnendemon, installeren zij de NWO die een einde zou moeten maken aan wat men de humanistische beschaving noemt. Laten wij niet vergeten dat de Jezu´eten de uitvinders van de concentratiekampen zijn. In hun źReducciones╗ in Paraguay werden de Indianen gedresseerd tot goede robot-burgers in het kader van een theocratisch-communistische maatschappij. Op het vlak van tirannie, hebben zij met het communisme hun sporen verdiend en dat voorspelt niet veel goeds voor de źbeste der werelden╗ die zij voor ons klaar hebben staan.

Dit moge volstaan. Mocht de lezer deze zaken verwerpen of niet willen begrijpen, kan hij deze informatie altijd afdoen als speculatief. Dan kan hij de Jezu´eten vergeten, tegen wie geen enkele aardse macht trouwens is opgewassen.

Mise en Ligne: 30.05.12 | Extrait de Kali Yuga

 
 
 
Copyright (c) 2009-2014 Les Chercheurs de VÚritÚ Qui sommes-nous? Contact